Wanneer niet duidelijk is wat het antwoord moet zijn op de vraag 'are you OK?' dan is het verstandig een check-up te laten doen. De uitkomst van een dergelijk onderzoek helpt met het opsporen van verborgen gebreken en met het opstellen van plannen om ongezonde situaties te verhelpen, resp. te voorkomen.

Hiervoor worden vragenlijsten gebruikt.