Great 2 B  

Life is full of steps to be taken. Sometimes it is not so clear which path to follow and the road can be filled with obstacles. Everything seems to work against you and it is almost impossible to experience any progress.

 

 

 

 

Het leven bestaat uit het nemen van vele stappen. Soms is de route onduidelijk en vol hindernissen. Dan lijkt alles tegen te zitten en wil het maar niet lukken enige vooruitgang te bespeuren.

Maar soms lijkt het wel dat alles meezit. Dat de ene stap moeiteloos volgt op de andere. Er zijn mensen die, wanneer het hen overkomt, zeggen op zo'n moment 'in flow' te zijn.

Het 'in flow' zijn is een aangename beleving. Daarom is het niet verwonderlijk dat in de wellness-wereld veel aandacht aan dit verschijnsel wordt besteed.

Uitgaande van de opvatting dat organisaties de kenmerken van levende organismes vertonen kan worden gesteld dat organisaties ook 'in flow' kunnen zijn.  Dit wordt bereikt wanneer verschillende aspecten die bijdragen tot de gezondheid van een organisatie met elkaar in harmonie zijn. Holistisch bekeken wordt de gezondheid van een organisatie bepaald door fysieke, mentale, sociale/emotionele en spirituele aspecten.