Forthcoming book on Organizational Health

11. Oktober 2013

It is with great pleasure that I announce the forthcoming of my book on Organizational Health, Health: everybody’s business, why it matters and how to measure it.

In contemporary literature on leadership it is recognized that a mere focus on the financial health of an organization is dangerous. It leaves health issues in other area’s of the organization unnoticed or neglected, which can have a serious negative impact on the sustainability of the organization as a whole.

The book will show how a balanced approach to Organizational Health will boost overall performance in a sustainable manner.

Wat is Organizational Health?

28. Mai 2012

Het antwoord hangt af van de invalshoek die wordt gehanteerd door degene aan wie de vraag gesteld wordt. In veel gevallen wordt verwezen naar het bevorderen van de gezondheid van de medewerkers. Vanuit het besef dat medewerkers het menselijk kapitaal van de organisatie zijn. Veel aandacht wordt besteed aan de fysieke en mentale gezondheid van de medewerkers, die faciliteiten krijgen aangeboden op het gebied van beweging, goede voeding en het tegengaan van stress. Allemaal heel belangrijk, natuurlijk.

Wij hanteren bij het streven naar Organizational Health de opvatting dat een organisatie vergeleken kan worden met een levend organisme. Waarvan de gezondheid wordt bepaald door fysieke, mentale, sociale/emotionele en spirituele aspecten. Onvolkomenheden in een van deze gebieden beinvloed de gezondheid en daarmee het functioneren van de hele organisatie. Dit betekent dat op een holistische wijze wordt gekeken naar de gezondheid van een organisatie. Dit in tegenstelling tot een veel toegepaste maar eenzijdige benadering die uitsluitend focust op de financiele gezondheid van de onderneming/organisatie.

Vraag heeft betrekking op GEZONDHEID van organisaties

25. Mai 2012

Bij een holistische benadering van Organizational Health wordt niet uitsluitend gekeken naar de financiele gezondheid van een organisatie. Het management van veel organisaties heeft een beperkte focus die hoofdzakelijk is gericht op het monitoren van financieel georienteerde indicatoren. Wanneer het bedrijf financieel gezond lijkt wordt vaak over het hoofd gezien dat op andere gebieden in de organisatie er sprake is van ongezonde situaties. Deze zorgen er voor dat de prestaties en daarmee de resultaten, zonder dat dit zichtbaar is en dus ook niet meetbaar, negatief worden beinvloed.

Tijd voor een check-up!!!